Rapporteringsmeddelande 13.2.2023 – 7/2023

Publiceringstidtabellen för taxonomin och DPM för rapportering av riskkoncentrationer och transaktioner i finans- och försäkrings-konglomerat | EIOPA EBA

EIOPA har publicerat publiceringstidtabellen för XBRL-taxonomin och Data Point Model (DPM) som avser FICOD-rapporteringen. Tidtabellen kan läsas i EIOPAs webbtjänst, där även taxonomin och DPM senare kan laddas ner:

  • Det första utkastet till version, Public Working Draft publiceras den 1 juni 2023
  • Den slutliga versionen FICOD 2.8.1 publiceras den 31 juli 2023.

FICOD-rapporteringen gäller rapportering av riskkoncentrationer och transaktioner i finans- och försäkringskonglomerat och den grundar sig på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2454. Genomförandeförordningen tillämpas fr.o.m. den 31 december 2023

Läs även: Rapporteringsmeddelande 25.1.2023–4/2023:

Närmare upplysningar lämnas av

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • S2Helpdesk(at)fiva.fi