Rapporteringsmeddelande 16.3.2023 – 8/23

Uppdaterat rapporteringsprogram och arbetsbok för VO-rapporten för arbetspensionsbolag har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet jämte arbetsbok för VO-rapporten för arbetspensionsbolag kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Finansinspektionen publicerade den 30 november 2022 i utlåtande.fi en begäran om utlåtande om förslagen till ändringar i föreskrifter och anvisningar 14/2012 samt till ändringar i rapporteringsblanketterna. Finansinspektionen har uppdaterat rapporterna utifrån ändringsförslagen.

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten den 30 juni 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om Virati-rapportering:
    VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om rapportinnehåll:
    ledande matematiker Satu Korhonen
    e-post satu.korhonen(at)fiva.fi
    telefon 09 183 52 42