Rapporteringsmeddelande 13.6.2024 – 11/2024

Valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 18 juni 2024 fr.o.m. 7:30 | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 18 juni 2024 fr.o.m. 7:30. Vi kommer att informera er när valideringsservice är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.


Närmare upplysningar

• Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
NewReportingSystem@fiva.fi