Rapporteringsmeddelande 14.5.2024 – 09/2024

Beskrivningar för elektronisk VIRATI och VAKRA rapportering av nationella rapporter uppdaterats | Nationell rapportering (Virati)

Beskrivningar för elektronisk VIRATI och VAKRA rapportering av nationella rapporter som ska skickas till den nya rapportörsportalen har uppdaterats.

Uppdateringarna gäller följande nationella rapporter som överförs till rapportörsportalen:

 • från rapporteringstidpunkten 30.6.2024
  • MJ (innehållet i fältet rapportperiodens längd)
  • MU (innehållet i fältet rapportperiodens längd)
 • från rapporteringstidpunkten 30.9.2024
  • VG (postformat)
  • VS (postformat)
 • från rapporteringstidpunkten 31.12.2024
  • VO (innehållet i fältet rapportperiodens längd)

Den uppdaterade Beskrivningar för elektronisk VIRATI och VAKRA rapportering av nationella rapporter finns på vår webbplats.

Närmare information

Närmare upplysningar

 • Kontakttaganden ska i första hand ske via Finansinspektionens rapportörsportal
 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem@fiva.fi