Rapporteringsmeddelande 20.6.2024 – 12/2024

Serviceavbrott i valideringsservice för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har upphört | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrott i valideringsservice för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har upphört.

Det går att logga in i valideringsservice via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal.
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi