Offentlig delgivning 6.3.2013 – 4/2013

Spaniens tillsynsmyndighet informerar om likvidationsförfarande för ett försäkringsbolag, återkallelse av bolagets koncession och avskedande av förvaltare

Den spanska tillsynsmyndigheten Ministerio De Economía Y Competitividad meddelade den 4 februari 2013 att den har beslutat att inleda likvidationsförfarande för försäkringsbolaget Cahispa, S.A. De Seguros De Vida. Bolagets koncession har återkallats.

En ny förvaltare har tillsatts för att ta hand om bolagets likvidation och D. Eduardo Roldán Pignatelli och D. José Antonio Fernández de Pinto har avskedats.

Den spanska tillsynsmyndigheten meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta meddelande om spanska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008, och enligt 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.