Offentlig delgivning 8.11.2016 – 16/2016

Gibraltars tillsynsmyndighet informerar om återkallelse av ett försäkringsbolags koncession och utnämning av förvaltare

Gibraltars tillsynsmyndighet The Financial Services Commission har den 26 oktober 2016 meddelat att koncessionen för försäkringsbolaget Enterprise Insurance Company plc (EIC) har återkallats.

På tillsynsmyndighetens ansökan har Gibraltars högsta domstol (Supreme Court) utsett Frederick David John White till förvaltare för EIC.

Gibraltars tillsynsmyndighet har meddelat om åtgärderna enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a och 15 b § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).