Offentliga delgivningar 25.7.2016 – 9/2016

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar att ett försäkringsbolag har försatts i likvidation och att dess verksamhetstillstånd har återkallats

Rumäniens tillsynsmyndighet the Romanian Financial Supervisory Authority informerade den 14 juli 2016 om sitt beslut att  bekräfta försäkringsbolaget Forte Asigurari Reasigurari S.A:s insolvens, återkalla dess verksamhetstillstånd och inleda likvidationsåtgärder.

The Romanian Financial Supervisory Authority meddelade om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Denna delgivning från Finansinspektionen i Finland om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.