Offentlig delgivning 12.5.2016 – 5/2016

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar om att likvidationsåtgärder inletts i ett försäkringsbolag

Rumäniens tillsynsmyndighet the Romanian Financial Supervision Authority informerade den 4 maj 2016 att en rumänsk domstol den 28 april 2016 meddelat att dess beslut om att vidta likvidationsåtgärder mot försäkringsbolaget ASTRA Societatea Asigurare - Reasigurare  S.A. har vunnit laga kraft. Försäkringsgarantifonden (the Insurance Guarantee Fund) kan således inleda utbetalningar till Astras försäkringsborgenärer.

​Detta delgivande från Finansinspektionen i Finland om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.