Offentlig delgivning 28.6.2016 – 7/2016

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar om avveckling av ett försäkringsbolag och att frivilliga likvidationsåtgärder har inletts

​Rumäniens tillsynsmyndighet the Romanian Financial Supervisory Authority informerade den 14 juni 2016 att den godkänt avvecklingen av försäkringsbolaget FATA ASIGURARI S.A. och att frivilliga likvidationsåtgärder har inletts.

Genom samma beslut har tillsynsmyndigheten godkänt KPMG RESTRUCTURING SPRL till utredare.

The Romanian Financial Supervisory Authority har meddelat om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Detta delgivande från Finansinspektionen i Finland om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008 och 15 b §, sådan den lyder i lag 331/2004.