Offentlig delgivning 3.8.2021 – 3/2021

Meddelande från den danska tillsynsmyndigheten om försäkringsbolags konkurs

Den danska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, meddelade den 8 juni 2021 att det danska försäkringsbolaget Gefion Insurance A/S har försatts i konkurs. Åtgärden har samband med de rekonstruktionsåtgärder mot bolaget som tillsynsmyndigheten inlett den 28 november 2019 och den 24 juni 2020.

Ytterligare information finns på Finanstilsynets webbplats:

https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2021/GEfion_bankrupt_070621

Den danska tillsynsmyndigheten har meddelat om åtgärderna i enlighet med Solvens II-direktivet.

Denna delgivning lämnar Finansinspektionen enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).