Kungörelse Officiella Tidningen 16.4.2024: SHB Liv Försäkringsaktiebolag och Försäkringsaktiebolag Fennia Liv har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen att överlåta försäkringsbestånd

På basis av 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) meddelas härmed, att SHB Liv Försäkringsaktiebolag och Försäkringsaktiebolag Fennia Liv har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen att överlåta försäkringsbestånd. Enligt planen överlåter SHB Liv Försäkringsaktiebolag hela sitt försäkringsbestånd till Försäkringsaktiebolag Fennia Liv.

På grund av detta uppmanas de försäkringsborgenärer för försäkringar som ingår i det försäkringsbestånd som överlåtas vilka önskar framställa anmärkningar mot ansökningen, att framställa dem till Finansinspektionen senast den 21 Maj 2024.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, vid adress Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Upplysningar: senior jurist Milla Mustamäki, tel (09) 183 5208.

Helsingfors den 12 April 2024

FINANSINSPEKTIONEN