Kungörelse: Orionin Eläkesäätiö och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har ansökt om Finansinspektionens samtycke till att stiftelsens försäkringsverksamhet överlåtas till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Följande kungörelse publicerades i Officiella tidningen den 19 september 2023:

Kungörelse

I enlighet med 12 kap. 7 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) meddelas härmed, att Orionin Eläkesäätiö och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har ansökt om Finansinspektionens samtycke till att stiftelsens försäkringsverksamhet överlåtas till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

På grund härav uppmanas de som önskar framställa anmärkningar mot ansökan att framställa dem skriftligen till Finansinspektionen senast den 19 oktober 2023.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, vid adress Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 14 september 2023

Finansinspektionen