Tillsynsmeddelande 25.11.2013 – 75/2013

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster innehåller rekommendationer till bankerna

Finansinspektionen gav riksdagens bankfullmäktige en utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster den 14 november 2013. Utredningen bygger på bankernas uppgifter per den 1 mars 2013.

I fråga om tillgången på grundläggande banktjänster har Finansinspektionen upptäckt att den i regel är fortsatt god. Tillgången på vissa tjänster – i den formen kunderna vill ha eller kan använda dem – kan anses ha försämrats i någon omfattning bland annat på grund av minskat antal privatkundskontor. 

I fråga om prissättningen av tjänsterna har Finansinspektionen upptäckt att vissa banker tar ut 7−8 euro för kontantbetalning av en faktura på bankkontoret. Finansinspektionen är av den åsikten att så här stora avgifter kan försvåra tillgången på grundläggande banktjänster med rimliga priser. Finansinspektionen rekommenderar att avgifterna jämkas.

Kunderna kan också genom egna val påverka de avgifter som de ska betala för bankernas tjänster. Därför rekommenderar Finansinspektionen att bankerna vägleder sina kunder i deras val av lämpliga tjänster.

Minskat antal kontor och exempelvis begränsning av kontanttjänsterna på privatkundskontoren kan ha försämrat tillgången på banktjänster lokalt. Finansinspektionen rekommenderar att bankerna, vid begränsning av sina kontanttjänster, klart och tydligt informerar kunderna om när och var tjänsterna finns att tillgå.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Timo Peltonen, byråchef, telefon 010 831 5551 och
  • Erja Rautanen, avdelningschef, telefon 010 831 5550.