Tillsynsmeddelande 9.4.2014 – 19/2014

EBA har publicerat ett utkast till teknisk tillsynsstandard om fastställande av behovet av tilläggssäkerheter som påverkar likviditetstäckningsgraden

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 28 mars 2014 på sin webbplats publicerat ett utkast till en teknisk tillsynsstandard (draft RTS) om behovet av tilläggssäkerheter som påverkar likviditetstäckningsgraden (LCR). Utkastet har lämnats till EU-kommissionen. Standarden utgör en del av en gemensam regelbok som syftar till att harmonisera bankregleringen i EU.  

Syftet med den tekniska tillsynsstandarden är att precisera metoderna för att fastställa de behov av tilläggssäkerheter som följer av sådana likviditetsutflöden som enligt ett ogynnsamt marknadsscenario kan drabba kreditinstitutets derivattransaktioner, finansiella transaktioner och andra kontrakt.

Utkastet till den tekniska tillsynsstandarden innehåller två metoder: 1) historisk metod (historical look-back approach, HLBA) och 2) internmetod (advanced method for additional outflows, AMAO). Alla kreditinstitut bör ta i bruk HLBA oberoende av hur de ställer sig till internmetoden, eftersom HLBA fastställer minimigränsen för behovet av tilläggssäkerheter som påverkar likviditetstäckningsgraden.

Utkastet till teknisk tillsynsstandard finns tillgängligt på EBAs webbplats.

Ytterligare information lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 52 23, e-post lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.