Tillsynsmeddelande 23.12.2014 – 91/2014

EBA publicerade riktlinjer om säkerheten vid internetbetalningar

Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 19 december 2014 ut riktlinjer om säkerheten vid internetbetalningar (Guidelines on the security of internet payments). Riktlinjerna, som träder i kraft den 1 augusti 2015*, baserar sig på de säkerhetsrekommendationer för internetbetalningar som de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments har tagit fram.

Pressmeddelandet om samrådet och själva riktlinjerna finns på EBAs webbplats.  

Närmare upplysningar lämnas av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 52 18, och
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 53 58.

*Meddelandet har korrigerats den 9 januari 2015.