Tillsynsmeddelande 3.7.2014 – 41/2014

EBA:s anvisningar om lämnande av information om inteckning av tillgångar

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 27 juni 2014 på sin webbplats publicerat anvisningar om lämnande av information om inteckning av tillgångar (disclosure of encumbered and unencumbered assets). Anvisningarna gäller även ej intecknade tillgångar. Anvisningarna är det första steget mot enhetlig information om inteckning av tillgångar inom EU och de har utarbetats utifrån Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation.     

Anvisningarna är riktade till de kreditinstitut som berörs av kraven på lämnande av information i del åtta i CRR. Den information som ska lämnas baserar sig på tre blanketter samt en redogörelse över vilken betydelse inteckningen av tillgångar har i kreditinstitutets finansiella modell. Genom anvisningarna försöker man säkerställa att den information som lämnas marknaden är tydlig, lätt att jämföra och vederbörlig.

De behöriga myndigheterna ska sätta anvisningarna i kraft inom sex månader efter det att EBA har publicerat dem, dvs. senast den 27 december 2014. Anvisningarna bedöms på nytt efter ett år och de utgör grund för den bindande tekniska standard som EBA ska utarbeta senast 2016.

Anvisningarna kan läsas på EBA:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi.