Tillsynsmeddelande 11.11.2014 – 75/2014

EBAs offentliga samråd om utkast till riktlinjer om direktivet om betalkonto med grundläggande funktioner (PAD) och om produkthanteringsprocesser (POG)

Europeiska bankmyndigheten EBA har offentliggjort följande konsultationer.

Förteckning ska upprättas över de mest representativa betalkontotjänsterna (direktivet om betalkonto, PAD)

Konsultationen om ett utkast till riktlinje för genomförande av direktivet om betalkonto (2014/92/EU) har offentliggjorts den 5 november 2014. Riktlinjen har riktats till tillsynsmyndigheter.

Meddelandet om konsultationen och riktlinjen finns tillgängliga på EBAs webbplats. Remisstiden går ut den 9 januari 2015. Remissvaren ska sändas direkt till EBA.

Riktlinje om produkthanteringsprocesser (POG) för produkter och tjänster tillhandahållna i bankverksamhet för privatkunder

Konsultationen om ett utkast till riktlinje om produkthanteringsprocesser för produkter och tjänster som tillhandahålls i bankverksamhet för privatpersoner har offentliggjorts den 10 november 2014. Riktlinjen har riktats till tillsynsmyndigheter och aktörer inom finanssektorn.

Meddelandet om konsultationen och riktlinjen finns tillgängliga på EBAs webbplats. Remisstiden går ut den 10 februari 2015. Remissvaren ska sändas direkt till EBA.

Närmare upplysningar

Timo Peltonen, timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi., telefon 010 831 55 51.