Tillsynsmeddelande 13.10.2014 – 62/2014

EBAs rapport om AT1-instrument

Europeiska bankmyndigheten EBA offentliggjorde den 7 oktober 2014 i sin webbtjänst en rapport om villkoren för instrument för primärkapitaltillskott (AT1) som emitterats av kreditinstitut och om villkorens godtagbarhet.

Slutsatserna i rapporten bygger på analys av villkoren för AT1-instrument som emitterats mellan augusti 2013 och maj 2014. Villkoren för AT1-instrumenten har jämförts med bestämmelserna i EU:s kapitalkravsförordning (575/2013, CRR) och man har bedömt om kraven är uppfyllda. I rapporten ger EBA rekommendationer om det godtagbara innehållet i de villkor som ska tillämpas. EBA utreder även andra frågor i anslutning till godtagbara villkor för AT1-instrument, vilka kommer att offentliggöras som svar på frågor i anslutning till tolkningen av CRR i EBAs Q&A-process eller i en ny rapport.

EBAs meddelande  EBA reports on Additional Tier 1 (AT1) of EU institutions

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Minna Sahari telefon 010 831 5319, e-post minna.sahari(at)fiva.fi.