Tillsynsmeddelande 19.12.2014 – 89/2014

EBA:s samrådsdokument om behandlingen av förfallna bostadskrediter och kreditprövning samt anmälningsförfarandet vid kreditförmedlares gränsöverskridande verksamhet

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat följande samrådsdokument.

Utkast till riktlinjer för behandlingen av förfallna bostadskrediter (bolånedirektivet MCD)

Ett samrådsdokument om utkast till riktlinjer i anslutning till genomförandet av bolånedirektivet (2014/17/EU) har publicerats den 12 december 2014.

Samrådsmeddelandet och riktlinjerna finns på  EBA:s webbplats.

Samrådstiden pågår till den 12 februari 2015. Yttrandena lämnas in direkt till EBA.

Utkast till riktlinjer för kreditprövning (bolånedirektivet MCD)

Ett samrådsdokument om utkast till riktlinjer i anslutning till genomförandet av bolånedirektivet (2014/17/EU) har publicerats den 12 december 2014.

Samrådsmeddelandet och riktlinjerna finns på EBA:s webbplats. Samrådstiden pågår till den 12 februari 2015. Yttrandena lämnas in direkt till EBA.

Krav gällande anmälningsförfarandet vid kreditförmedlares gränsöverskridande verksamhet (bolånedirektivet MCD)

Ett diskussionsinitiativ om diskussionsunderlaget i anslutning till genomförandet av bolånedirektivet (2014/17/EU) har publicerats den 11 december 2014.

Samrådsmeddelandet och riktlinjerna finns på EBA:s webbplats. Samrådstiden pågår till den 3 mars 2015. Yttrandena lämnas in direkt till EBA.

Närmare upplysningar

byråchef Timo Peltonen, timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5551.