Tillsynsmeddelande 28.5.2014 – 32/2014

ECB lanserar ett offentligt samråd om ett utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter

Europeiska centralbanken (ECB) har den 27 maj 2014 publicerat ett utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter för offentligt samråd. I den kommande förordningen om tillsynsavgifter fastställs hur ECB tar ut de utgifter som uppstår vid tillsynen av banksektorn i euroområdet.

Samrådet pågår under sju veckor och avslutas den 11 juli 2014. ECB kommer också att hålla en offentlig utfrågning om förordningsutkastet på sitt kontor i Frankfurt am Main den 24 juni 2014.

ECB:s pressmeddelande den 27 maj 2014 ECB lanserar ett offentligt samråd om ett utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter

Närmare upplysningar lämnas av

  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47, e-post marja.nykanen(at)fiva.fi och
  • chefen för ledningssekretariatet Sonja Lohse, telefon 010 831 53 11, e-post sonja.lohse(at)fiva.fi (fr.o.m. den 30 maj 2014).

Motsvarande tillsynsmeddelande publicerades på finska den 27 maj 2014.