Tillsynsmeddelande 6.2.2014 – 3/2014

ECB publicerade instruktioner för tillämpning av rekommendationer om säkerheten i webbetalningar

Den 4 februari 2014 publicerade Europeiska centralbanken (ECB) instruktioner för tillämpning av rekommendationerna om säkerheten i webbetalningar (Assessment guide for the security of internet payments). Instruktionerna har beretts i de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments.

ECB publicerade rekommendationer om säkerheten i webbetalningar den 31 januari 2013. Syftet med de nu publicerade instruktionerna är att stöda bedömningen av hur rekommendationerna efterlevs. Rekommendationerna börjar gälla den 1 februari 2015. Rekommendationerna kommer att gälla alla tillhandahållare av betaltjänster som avses i betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut och som tillhandahåller tjänster för webbetalning.

De myndigheter som är med i arbetsgruppen har förbundit sig att främja verkställandet av rekommendationerna i sin egen reglering och övervaka att rekommendationerna iakttas.
Pressmeddelandet och instruktionsdokumentet finns på ECB:s webbplats. Rekommendationerna om säkerheten i webbetalningar finns också på ECB:s webbplats .

Närmare upplysningar lämnas av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358