Tillsynsmeddelande 25.3.2014 – 15/2014

ECB:s delgivning om säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton

Den 18 mars 2014 publicerade Europeiska centralbanken (ECB) en delgivning om säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton (Public note on security of payment account access services). Instruktionerna har beretts i de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay).

I januari 2013 lanserade ECB ett offentligt samråd om rekommendationerna för säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton (Recommendations for the security of account access services). Europeiska kommissionen publicerade därefter ett förslag till ett nytt direktiv om betaltjänster. Genom direktivet ges Europeiska bankmyndigheten (EBA) mandat att utveckla säkerheten i betaltjänster. ECB kommer sålunda inte att ge ut rekommendationer om säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton, endast denna delgivning som hänför sig till ämnet. De mer övergripande rekommendationerna kommer att ingå i EBAs riktlinjer.

Dokumentet finns på  ECB:s webbplats   

Närmare upplysningar lämnas av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358