Tillsynsmeddelande 13.5.2014 – 26/2014

ECB:s rekommendationer om säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton

Den 12 maj 2014 publicerade Europeiska centralbanken (ECB) rekommendationer om säkerheten i tredjeparts tjänster för tillträde till betalningskonton (Recommendations for security of payment account access services). ECB motiverar publiceringen med den feedback de fått. 

Rekommendationerna har beretts i de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay).

Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att utfärda säkerhetsrekommendationer utifrån ECB:s rekommendationer efter att det nya direktivet om betaltjänster har publicerats.

Finansinspektionen integrerar rekommendationerna i sina anvisningar först efter publiceringen av direktivet om betaltjänster och av EBAs säkerhetsrekommendationer.

Dokumentet med rekommendationerna finns på ECB:s webbplats.

Den tidigare delgivningen om rekommendationerna som publicerades i mars finns på ECB:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218, och
  • riskexpert Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358.