Tillsynsmeddelande 3.11.2014 – 72/2014

ECB:s remiss: utkast till ECB:s förordning om rapportering av finansiell information

Europeiska centralbanken publicerade den 23 oktober 2014 ett offentligt samråd om utkastet till ECB:s förordning om rapportering av finansiell information (FINREP). Enligt utkastet kommer rapporteringsskyldigheten att gälla alla företag under tillsyn. Rapporteringsskyldigheten utvidgas till att gälla både enskilda företag under tillsyn (på solonivå) och den finansiella företagsgruppen av sådana företag under tillsyn som tillämpar nationella redovisningsprinciper. Beträffande rapporteringens omfattning och implementeringstiderna tillämpas dock proportionalitetsprincipen.

Remisstiden går ut den 4 december 2014. ECB ordnar en offentlig utfrågning om utkastet till förordning den 13 november 2014 på sitt kontor i Frankfurt am Main.

Pressmeddelande och samrådshandlingar har lagts ut på ECB:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Sinikka Loponen, telefon 010 831 52 39, e-post sinikka.loponen(at)fiva.fi