Tillsynsmeddelande 1.7.2014 – 40/2014

EIOPA har gett ut dokument relaterade till konsumentskyddet inom försäkringsbranschen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har gett ut en rapport om de faktorer som har en eventuell negativ inverkan på de medlemmars och andra förmånstagares ställning som omfattas av tjänstepensionsarrangemangen. Rapporten innehåller också en beskrivning av de åtgärder som EIOPA har planerat vidta inom den närmaste framtiden som en följd av dessa faktorer.

EIOPA har också gett ut en rapport om de åtgärder som de europeiska tillsynsmyndigheterna har vidtagit som en följd av EIOPAs betänkande om låneskyddsförsäkringar av den 28 juni 2013.

Handlingarna finns på  EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi (fr.o.m. 14.7.2014) och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi (fr.o.m. 28.7.2014).