Tillsynsmeddelande 5.2.2014 – 2/2014

EIOPA har publicerat dokument relaterade till konsumentskyddet inom försäkringssektorn

Rapport om webbplatser som innehåller jämförelser av försäkringar

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat en rapport om webbplatser som innehåller jämförelser av försäkringar. Rapporten gäller både jämförelsetjänster som försäkringsbolagen tillhandahåller och webbtjänster som betraktas som försäkringsförmedling och andra webbtjänster där det är möjligt att jämföra priser och villkor för olika försäkringar. Rapporten innehåller EIOPAs synpunkter på vad som är god praxis till exempel när kunderna erbjuds jämförelseinformation på dessa webbplatser och när försäkringsprodukter väljs för jämförelse.

Metodik och blanketter för insamling av uppgifter om konsumenttrender

EIOPA har på sin webbplats lagt ut information om metodiken och blanketterna för insamling av uppgifter om konsumenttrender. Blanketterna är avsedda för rapportering till EIOPA. Finansinspektionen meddelar separat om insamling av uppgifter från sina tillsynsobjekt och andra parter.

Dokumenten finns på EIOPAs webbplats

  • Review of Consumer Trends Methodology   
  • Report on Good Practices on Comparison Websites 

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.

Upplysningar om rapporten om webbplatser för jämförelse av försäkringar lämnas även av marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 5567, e-post pasi.orava(at)fiva.fi.