Tillsynsmeddelande 30.10.2014 – 70/2014

EIOPAs offentliga samråd om försäkringsbolagens produkthanteringsprocesser

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har utarbetat ett utkast till anvisningar för försäkringsbolagens produkthanteringsprocesser (Product Oversight & Governance arrangements). Anvisningarna riktar sig till tillsynsmyndigheterna.

EIOPA ber intressegrupperna lämna kommentarer till anvisningarna senast den 23 januari 2015 per e-post till adressen CP-14-039(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas i enlighet med instruktionerna på EIOPAs svarsblankett.

Samrådsdokumentet kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.