Tillsynsmeddelande 2.12.2014 – 80/2014

EIOPAs offentliga samråd om ingripanden mot försäkringsprodukter

Europeiska kommissionen har bett Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA om råd om ingripanden mot försäkringsbaserade investeringsprodukter. Begäran om råd grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter).

EIOPA ber intressegrupperna lämna kommentarer till samrådsdokumentet senast den 27 februari 2015 per e-post till adressen CP-14-064(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas i enlighet med instruktionerna på EIOPAs svarsblankett.

Samrådsdokumentet kan läsas på  EIOPAs webbplats. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.