Tillsynsmeddelande 4.12.2014 – 82/2014

EIOPAs rapport om konsumenttrender

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat en rapport om konsumenttrender inom försäkrings-branschen 2013.  

  • EIOPAs rapport 
  • EIOPAs pressmeddelande 

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550 eller erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi.