Tillsynsmeddelande 16.12.2014 – 85/2014

Föreskrifterna och anvisningarna 10/2014 "Lämnande av upplysningar om intecknade och icke intecknade tillgångar” träder i kraft 27.12.2014

Finansinspektionen har den 4 december 2014 meddelat föreskrifterna och anvisningarna ”Lämnande av upplysningar om intecknade och icke intecknade tillgångar.

Genom föreskrifterna och anvisningarna sätter Finansinspektionen i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 27 juni 2014 om de upplysningar som ska lämnas om belopp och utveckling av intecknade och icke intecknade tillgångar (Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets). Finansinspektionen rekommenderar att de företag under tillsyn som omfattas av dessa föreskrifter och anvisningar tillämpar EBAs riktlinjer, som syftar till att harmonisera praxis för lämnande av upplysningar om intecknade tillgångar i EU-medlemsländerna.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 27 december 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 5380, e-post maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi.

Bilagor