Tillsynsmeddelande 29.9.2014 – 56/2014

Lättnad i FINREP-rapporteringen för kreditinstitut inom finansiella företagsgrupper (tabellerna F 20.4 – F 20.7)

Om rapporteringen på gruppnivå ger en rättvisande och tillfredsställande bild av riskpositionen för kreditinstitut inom finansiella företagsgrupper, behöver företag på solonivå (uppgiftslämnarkategorierna 201 och 210) inte rapportera geografiska uppdelningar (F 20.4 – F 20.7).

Om de utländska exponeringarna för ett kreditinstitut inom en finansiell företagsgrupp (artikel 5.4 i kommissionens genomförandeförordning EU 680/2014, ITS) svarar för minst 90 % av hela den finansiella företagsgruppens utländska exponeringar, behöver de enskilda kreditinstituten inom den finansiella företagsgruppen inte rapportera FINREP-tabellerna F 20.4 – F 20.7.

Rapporteringslättnaden träder i kraft från rapporteringsperioden per den 30 september 2014.

Om ECB senare förutsätter FINREP-rapportering även på solonivå ses den nu beviljade lättnaden över.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Sinikka Loponen, telefon 010 831 52 39, e-post sinikka.loponen(at)fiva.fi