Tillsynsmeddelande 10.4.2014 – 20/2014

Ny åtgärdstariff träder i kraft den 11 april 2014

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 11 april 2014.

I tariffen har det gjorts ändringar med anledning av EU:s kapitalkravsförordning (575/2013/EU) samt några andra enstaka justeringar.

Åtgärdstariffen finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200.

Bilaga

Åtgärdstariff