Tillsynsmeddelande 14.3.2014 – 13/2014

Ny åtgärdstariff träder i kraft den 17 mars 2014

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 17 mars 2014.

I åtgärdstariffen har tillagts tariffer som bygger på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och i åtgärdstariffen har beaktats de ändringar som regleringen av AIF-förvaltare har medfört i tariffer som bygger på lagen om placeringsfonder (48/1999) och lagen om fastighetsfonder (1173/1997).

I åtgärdstariffen har ytterligare tillagts tariffer som bygger på EU:s förordning om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA, 345/2013) och EU:s förordning om europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF, 346/2013).

Åtgärdstariffen finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 5203 
  • marknadsövervakare Liisa Rajala, telefon 010 831 5326.

Bilaga

En svenskspråkig översättning av åtgärdstariffen publiceras under mars 2014.