Tillsynsmeddelande 30.4.2014 – 25/2014

Nya öppettider för registraturen fr.o.m. 1.5.2014

Nya öppettider för registraturen fr.o.m. 1.5.2014 Finansinspektionens registreringskontor har slagits samman med Finlands Banks registratur. Det nya kontoret heter Finlands Banks och Finansinspektionens registratur. De nya öppettiderna är vardagar klockan 9.00–16.00, med undantag av skärtorsdag och nyårsafton då kontoret har öppet klockan 9.00–13.30.

Finlands Banks och Finansinspektionens registratur betjänar Finlands Banks och Finansinspektionens kunder. Registraturens kontaktinformation förblir oförändrad för Finansinspektionens kunder:

Postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon: 010 831 5339
Fax: 010 831 5328
E-post: kirjaamo(at)fiva.fi

Kontaktinformationen förblir också oförändrad för Finlands Banks kunder.

Avlämningsstället för post finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). Ring på porttelefonen till vänster om porten så öppnas dörren från bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss. Hissen kan anropas på porttelefonen vid hissen.

Närmare upplysningar lämnas av

Finlands Banks och Finansinspektionens registratur, telefon 010 831 5339.