Tillsynsmeddelande 16.5.2014 – 28/2014

Offentliggörandet av rapporteringsprogrammet för den sameuropeiska COREP-rapporteringen skjuts fram

Offentliggörandet av programmet för COREP-rapporteringen kommer inte att ske planenligt, eftersom ytterligare finslipning och testning av programfunktionerna är nödvändig. Det nya datumet för offentliggörandet meddelas så snart som möjligt genom ett nytt tillsynsmeddelande.

En ny testversion av rapporteringsprogrammet kan laddas ned via Jakelu Distributionstjänst. Versionen innehåller bland annat nya blanketter, en funktion för byte av språk (fi, sv, en), Excel-formler i blanketterna och uppdaterade funktioner för att spara och hämta rapporter.

COREP-rapporterna ska tillställas Finansinspektionen senast den 30 juni 2014. Av rapportörerna krävs beredskap att svara på frågor om rapporteringen även under juli.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5539
  • Matti Virtanen, matti.virtanen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 2558.