Tillsynsmeddelande 6.6.2014 – 33/2014

Rapporteringsprogrammet för den sameuropeiska COREP-rapporteringen har offentliggjorts

Programmet för COREP-rapporteringen kan laddas ned via Jakelu Distributionstjänst. De hemliga COREP-rapporter som gäller situationen i slutet av mars, april respektive maj sänds som e-postbilagor senast 30.6.2014 till den e-postadress som Finansinspektionen anger. Av rapportörerna krävs beredskap att svara på frågor om rapporteringen även under juli.

På Finansinspektionens webbplats (finska, svenska) finns bakgrundsmaterial och mera information om ifyllandet av COREP-rapporterna samt nyttiga länkar. Genomgången av bankernas balansräkningar (Asset Quality Review, AQR) binder Finansinspektionens resurser i så hög grad att vi tyvärr inte kan ordna någon utbildning om COREP-rapporteringen.

Frågor kan sändas under e-postadressen COREPhelpdesk(at)finanssivalvonta.fi.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Matti Virtanen, matti.virtanen(at)fiva.fi, telefon 010 831 2558, och
  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)fiva.fi, telefon 010 831 5539 (t.o.m. 13.6.2014).