Tillsynsmeddelande 18.12.2014 – 87/2014

Ställningstagande om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter och verksamhetsberättelser

Finansinspektionen ger ut ett ställningstagande om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I ställningstagandet rekommenderar Finansinspektionen att informationen enligt styckena 74–79 i avsnitt 8.7 ”Uppgifter om kapitaltäckningen” i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2013 ”Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn” bör ersättas med upplysningar enligt ställningstagandet tills ovan nämnda föreskrifter och anvisningar har uppdaterats till att motsvara EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013) och den nationella lagstiftningen.

Ställningstagandet ersätter Finansinspektionens ställningstagande 1/2014 av den 26 mars 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

  • om kapitalbas (artikel 25-88 och artikel 92.1 i CRR) jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319, e-post minna.sahari(at)fiva.fi,
  • om kategoriseringen av värdepappersföretag marknadsinspektör Ulla Larmi, telefon 010 831 5268, e-post ulla.larmi(at)fiva.fi och
  • redovisningsexpert Teija Rehn, telefon 010 831 5531, e-post teija.rehn(at)fiva.fi

Bilagor