Tillsynsmeddelande 26.11.2015 – 47/2015

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om värdepappersmarknaden

Finansinspektionen upphäver anvisning 8/2013 om anmälan om betydande ägar- och röstandelar från och med den 26 november 2015. Ändringar av anvisning 6/2013 om erbjudande och börsnotering av värdepapper och föreskrifter och anvisningar 9/2013 om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande träder i kraft samma dag. Ändringarna beror på lagen om ändring av värdepappersmarknadslagen (1278/2015), som också träder i kraft den 26 november 2015. 

​Finansinspektionen publicerar framöver praktiska anvisningar om anmälan om betydande ägar- och röstandelar (den s.k. flaggningsskyldigheten) på sin webbplats. På webbplatsen finns redan ett nytt flaggningsformulär, svar på vanliga frågor (på finska) och exempel på flaggningssituationer (på finska).

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande expert Ville Kajala, telefon 010 831 52 26 eller
  • marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 53 66.