Tillsynsmeddelande 3.12.2015 – 51/2015

Avveckling av livförsäkringsbolags utjämningsbelopp

Enligt den reglering som träder i kraft den 1 januari 2016 ska ett livförsäkringsbolag avveckla sitt utjämningsbelopp senast den 31 december 2025. Bolaget ska upprätta en plan för avveckling av utjämningsbeloppet och inhämta Finansinspektionens fastställelse av planen.

Enligt den gällande lagen kan ett livförsäkringsbolags styrelse godkänna sådana beräkningsregler för bolaget, i vilka utjämningsbeloppets nedre och övre gräns har fastställts till noll, om bolaget anser att de tillfälliga variationerna i riskrörelsen inte kräver ett utjämningsbelopp som avviker från noll.

Om bolagets utjämningsbelopp är noll den 31 december 2015, har bolaget inget utjämningsbelopp att avveckla och bolaget behöver inte upprätta någon plan för avvecklande av utjämningsbeloppet.

Vi ber er lämna in planen för avvecklande av utjämningsbeloppet till Finansinspektionen senast den 15 januari 2016.

I planen ska det i rimlig utsträckning beaktas hur utjämningsbeloppet har uppkommit. På vilket sätt utjämningsbeloppet har uppkommit kan bedömas t.ex. på basis av vilka försäkringspremier som utjämningsbeloppet genererats.

Om bolaget önskar avveckla sitt utjämningsbelopp efter den 31 december 2015 i snabbare takt än i den avvecklingsplan som Finansinspektionen fastställt, ska det ansöka om fastställelse av en ny avvecklingsplan och motivera ändringen av den. En ändring av avvecklingsplanen ska motiveras med att den gamla planen inte längre i tillräcklig grad beaktar det sätt på vilket utjämningsbeloppet uppkommit.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 5517