Tillsynsmeddelande 11.6.2015 – 25/2015

EBA har publicerat ett interaktivt dokument till stöd för ITS-rapporteringen

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) har publicerat en interaktiv version av sin tekniska standard (ITS) om tillsynsrapportering (del av institutens tillsynsrapportering enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013).

Det publicerade dokumentet kompletterar den interaktiva regelboken Single Rulebook, som också finns tillgänglig på EBA:s webbplats.

Avsikten är att stödja instituten, tillsynsmyndigheterna och alla EU:s intressegrupper med hjälp av interaktivitet och harmoniserade genomföranderegler. Detta interaktiva PDF-dokument möjliggör en snabb navigering bland annat direkt till aktuella lagtexter, EBA:s kompletteringar och avsnitt med frågor och svar (Q&A).

Den interaktiva ITS-standarden utgör en del av tillsynsrapporteringen till EBA, vars syfte är att tillämpa EU-reglerna och säkerställa harmoniserade ramar för bankverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av

Analytiker Marika Männistö, telefon 010 831 55 45, marika.mannisto(at)fiva.fi

EBA:s interaktiva genomförandestandard