Tillsynsmeddelande 27.11.2015 – 45/2015

EBAs samråd och konsekvensbedömning om CVA-risk

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har inlett ett samråd om förslaget till riktlinjer om beaktande av kreditvärdighetsjusteringsrisken (CVA) i exponeringar i den samlade kapitalbedömningen och blanketter för en konsekvensbedömning av CVA-risk.EBA ber intressenterna lämna synpunkter på förslaget senast den 12 februari 2016. Finansinspektionen kommer att vara i kontakt med de banker som valts ut för konsekvensbedömningen.

Samrådshandlingarna finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande riskexpert Ari Virtanen, telefon 010 831 55 72, e-post ari.virtanen(at)fiva.fi
  • ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 54 22, e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.