Tillsynsmeddelande 3.3.2015 – 7/2015

EIOPA har publicerat diskonteringsräntekurvor för beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har den 28 februari 2015 för första gången publicerat diskonteringsräntekurvor som behövs för beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II samt tekniska specifikationer för utformningen av räntekurvorna.

Myndigheten beslutade att publicera diskonteringsräntekurvor i god tid innan Solvens II-regelverket träder i kraft så att liv- och skadeförsäkringsföretagen har tillräckligt med tid att bereda sig för den nya beräkningsramen.

De diskonteringsräntekurvor som nu publicerats har beräknats enligt läget den 31 december 2014. Diskonteringsräntekurvorna för januari och februari publiceras i mars. Framöver kommer diskonteringsräntekurvor att publiceras månadsvis.

Materialet finns tillgängligt i EIOPAs webbtjänst.

Frågor som berör diskonteringsräntekurvorna och hur de utformats kan riktas till EIOPA. Frågeblanketten finns på ovan nämnda adress.

Närmare upplysningar lämnas av

matematiker Jari Niittuinperä, jari.niittuinpera(at)fiva.fi, tfn 010 831 5517