Tillsynsmeddelande 11.5.2015 – 19/2015

EIOPA inleder konsekvensbedömning och stresstest av tjänstepensionsinstitut, Finland deltar inte

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har den 11 maj 2015 offentliggjort material om en konsekvensbedömning (quantitative assessment) och ett stresstest av institut som tillhandahåller tjänstepensioner (IORP). IORP-institut i Finland är tilläggspensions-stiftelserna och -kassorna. Konsekvensbedömningen har samband med EIOPAs pågående arbete för att utveckla solvensregler för IORP-institut.

Finansinspektionen har beslutat att Finland inte deltar i konsekvens-bedömningen och stresstestet. Enligt Finansinspektionens bedömning skulle ett deltagande kräva en orimligt stor insats av såväl instituten som Finansinspektionen i förhållande till den erhållna nyttan. IORP-sektorn har i genomsnitt liten betydelse för det totala pensionsskyddet i Finland, och nuvarande institut som tillhandahåller tilläggspensioner tar i regel inte längre emot nya försäkrade.

Materialet för konsekvensbedömningen och stresstestet kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Vesa Hänninen, telefon 010 831 55 35.