Tillsynsmeddelande 1.6.2015 – 23/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2014 ändras och J-myndighetsrapporteringen om förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningsförluster (blankett J01F) upphör

Finansinspektionen har ändrat Föreskrifter och anvisningar 1/2014 som gäller Kreditinstitutens riskrapportering så att styckena om J-myndighetsrapporteringen (blankett J015) har strukits i föreskriften (ändrad 22.5.2015, i kraft 1.6.2015).Samtidigt har små ändringar företagits i den aktuella föreskriften och anvisningen: tillämpningsområdet har preciserats, onödiga lagbestämmelser har strukits, styckenas ordningsföljd har ändrats och språkdräkten har förbättrats.

Till följd av ändringen behöver kreditinstituten från den 1 juni 2015 inte längre tillställa Finansinspektionen J-myndighetsrapporteringen (blankett JO1F). Genom denna ändring vill Finansinspektionen rensa bort överlappande rapporter.

Skyldigheter som gäller myndighetsrapporten om banksystemets tillstånd (blanketterna S01F och S02F) kvarstår eftersom man inte får sektor-/branschvis information om problemfordringar från andra myndighetsrapporter.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tülin Bedretdin, telefon 010 831 5429, tylin.bedretdin(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2014: Kreditinstitutens riskrapportering