Tillsynsmeddelande 4.3.2015 – 8/2015

Öppen konsultation om EBAs anvisningar om ersättningssystemen

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 4 mars 2015 ett uppdaterat utkast till anvisningar om ersättningssystemen, Draft Guidelines on sound remuneration policies. för öppen konsultation.

Pressmeddelandet om konsultationen samt anvisningarna finns att tillgå i EBAs nättjänst, eba.europa.eu > News & press > EBA reviews guidelines on remuneration policies.

Remisstiden pågår till den 4 juni 2015. Yttranden skickas direkt till EBA.

Avsikten är att de nationella tillsynsmyndigheterna fastställer anvisningarna under 2015 för att försäkra att de kan tillämpas på ersättningar för 2016 och därefter.

Vid ikraftträdandet av de nya anvisningarna upphävs tidigare anvisningar från 2010.

Närmar upplysningar lämnas av

Sirpa Näkyvä, institutsansvarig​, sirpa.nakyva(at)finanssivalvonta.fi eller telefon 010 831 5359.