Tillsynsmeddelande 17.3.2016 – 9/2015

Principer för dimensionering av påföljds- och ordningsavgifter och upphävande av tabellen över ordningsavgifter

Finansinspektionen har på sin webbplats lagt ut de principer som den beaktar i helhetsbedömningen när det gäller att bestämma storleken av påföljds- och ordningsavgifterna. Principerna är inte uttömmande. Samtidigt har Finansinspektionens riktgivande tabell över ordningsavgifter upphävts.

Utgivningen av principerna och upphävandet av tabellen grundar sig på en ändring av lagen om Finansinspektionen (611/2014).1 

Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek

Närmare upplysningar lämnas av

  • enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse, telefon 010 831 5311 
  • ledande jurist Olli Laurila, telefon 010 831 5337 
     

1 Se detaljmotiveringen till 41 § i lagen.