Tillsynsmeddelande 28.12.2015 – 61/2015

Värdepappersföretag som bedriver handel med råvaruderivat har upptagits i tillämpningsområdet för föreskrifter och anvisningar om COREP-rapportering

Värdepappersföretag som endast bedriver handel med råvaruderivat har upptagits i tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26/2013 om sameuropeisk rapportering (COREP). Från och med den 31 december 2015 kommer även dessa företags rapportering att bygga på 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen. Detta föranleder inga ändringar i det nuvarande rapporteringsinnehållet.Föreskrifterna träder i kraft den 31 december 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Marika Männistö, telefon 010 831 55 45, e-post marika.mannisto(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 26/2013: sameuropeisk rapportering (COREP)