Tillsynsmeddelande 20.12.2016 – 89/2016

Ändringar av föreskrifter och anvisningar 4/2014 "Förvaltare av alternativa investeringsfonder 4/2014" träder i kraft 1.1.2017

Finansinspektionen har den 1 december i 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 4/2014 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I föreskrifterna och anvisningarna beaktas följande nya Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer: ESMAs riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet (ESMA/2016/579).

Därtill skall ESMAs riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet (ESMA/2013/232) beaktas.

Ikraftträdelse

Ändringarna av föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

Marko Hovi, marknadsövervakare, telefon 010 831 5338 eller e-post marko.hovi(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 om Förvaltare av alternativa investeringsfonder