Tillsynsmeddelande 2.9.2016 – 58/2016

Anvisningar om processer för produktgodkännande för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare

Finansinspektionen har den 24 maj 2016 meddelat anvisningar 5/2016 om processer för produktgodkännande för kredit- och betalningsinstitut. Anvisningarna har nu kompletterats med anvisningar om processer för produktgodkännande för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare. 

​Genom anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) förberedande riktlinjer om försäkringsbolags, försäkringsföreningars och försäkringsförmedlares processer för produktgodkännande. Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare följer EIOPA:s riktlinjer. Anvisningarna träder i kraft den 5 september 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550 eller erja.rautanen(at)fiva.fi (inte 9.–15.9.2016)
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi (inte 12.-16.9.2016)

Bilagor

De ändrade föreskrifterna och anvisningarna 5/2016: Processer för produktgodkännande